Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

TWÓRCZOŚĆ DZIECI


2017-05-30 r.
POLACY WALCZĄCY O WOLNOŚĆ POLSKI I STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Uczniowie II klas gimnazjalnych mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego. Jest on zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego;

- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

- wykonanie zaplanowanych działań;

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, nie później niż do 30 września, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Cel ogólny: wprowadzenie edukacyjnego projektu gimnazjalnego w celu rozwiązania konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Cele szczegółowe:

 • nauka pracy w grupie,
 • współdziałanie i podział ról,
 • uczenie się przez rozwiązywanie problemu,
 • nauka pracy metodą projektu,
 • kształtowanie osobowości,
 • twórcze myślenie,
 • przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone działania i podjęte decyzje,
 • kształcenie umiejętności komunikowania się,
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności z konkretnych dziedzin nauki,
 • przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej,
 • realizacja wybranych treści,
 • prezentacja efektów pracy.

            Temat przewodni projektu gimnazjalnego, to „Bohater polskiego i amerykańskiego narodu”. Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem Kościuszki i Pułaskiego, a ważne rocznice obchodzone są pod auspicjami UNESCO. Dlatego też uczniowie, Michał Szmigiel i Bartek Płucienniczak, swój projekt opatrzyli tytułem: Polacy walczący o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych. Projekt realizowaliśmy od marca do maja 2017 roku. Zamieszczamy go na stronie internetowej szkoły, żeby trafił do szerszej publiczności. My już oglądaliśmy tę prezentację, jest ciekawa i zawiera dużo nieznanych nam informacji. Zachęcamy do oglądania.

Izabela Pirowska

ZAŁĄCZNIK:
Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 112974 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012