Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Henryk Sienkiewicz Motto:
UCZEŃ W CENTRUM NASZEGO MYŚLENIA I ZAINTERESOWANIA

Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy Siekierczyn.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
Szkoła mieści się w czterech budynkach zlokalizowanych w Siekierczynie pod numerem 2, 200 i 200a oraz w budynku szkoły filialnej w Zarębie.

Obwód szkoły obejmuje uczniów zamieszkałych w Siekierczynie
oraz w miejscowościach:

Do szkoły filialnej w Zarębie uczęszczają uczniowie klas I-III z Zaręby, Wesołówki, Ponikowa i Pisaczowa.
Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. Cykl przygotowania przedszkolnego trwa 1 rok.
Nauka w szkole kończy się powszecznym i obowiązkowym sprawdzianem poziomu opanowania umiejetności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwanym "testem kompetencji".

Naszym ucziom oferujemy:

Misja Szkoły:

Jesteśmy szkołą, ktora:

Wizja Szkoły:

  1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.
  2. Wychowanie człowieka kreatywnego, otwartego na świat, świadomego swojej tożsamości narodowej i lokalnej.
  3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wszystkich uczniów.
  4. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.
  5. Stworzenie zespołu nauczycieli stale podoszących poziom swojej wiedzy i umiejętności.

Absolwent naszej szkoły

JEST

Otwarty, tolerancyjny, wrażliwy i ciekawy świata.
Wyposazony w wiedzę i umiejetności dostosowane do jego mozliwości.

UMIE

Akceptować siebie.
Komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.
Dbać o swoje zdrowie, wygląd i o rozwoj swojej sprawnosci fizycznej.
Wspłpracować w zespole.
Dbać o środowisko naturalne.
Wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.

ZNA

Swoje mocne i słabe strony.
Tradycje szkoły, regionu, narodu.

Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 120126 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012