Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

AKTUALNOŚCI


2019-07-08 r.
Pożegnani Pani Jasi

    „Ślubuję rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela – wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć                         do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z zasadami humanizmu, sprawiedliwości społecznej i wolności sumienia”.

Tę rotę ślubowania złożoną przez panią Janinę Hładyk  25 czerwca 1993 roku odebrał pan dyrektor Franciszek Fleszar. Pani Jasia po przepracowaniu trzech lat została nauczycielem mianowanym.

     29 – letnia „przygoda ” Jasi, Pani Jasi, ze Szkołą Podstawową w Siekierczynie  rozpoczęła się                        7 maja 1990 roku, kiedy to po przeprowadzce z Olszyny do Siekierczyna Jasia została opiekunem na świetlicy szkolnej (tylko do wakacji). Potem  spotkaliśmy się z Jasią 29 sierpnia 1990 r.                            na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sprawie przydziału czynności na rok szkolny 1990/1991.                            I spotykaliśmy się do dziś – do 19 czerwca 2019 roku.

      Przez kilka lat Jasia, z wykształcenia magister inżynier po Akademii Rolniczej we Wrocławiu,  była nauczycielem – wychowawcą na świetlicy. Od początku pracy w szkole podnosiła swoje kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła  Studium Pedagogiczne dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów ogólnokształcących. W późniejszych latach nadal się kształciła, by dziś móc uczyć  przyrody, biologii, chemii i informatyki.

W latach 2002 – 2008 pełniła funkcję dyrektora szkoły, wcześniej przez rok była zastępcą pana dyrektora Fleszara. Tę funkcję sprawowała społecznie.

      Dla Jasi praca nauczyciela nie ograniczała się tylko do prowadzenia lekcji. Realizowała projekty unijne, m.in. „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”, „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”, „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. W tym roku szkolnym również prowadziła zajęcia pozalekcyjne w zakresie rozwijania kompetencji przyrodniczych. Poświęcała swój czas na to, aby opiekować się prężnie działającym sklepikiem szkolnym. Była także opiekunem szkolnego koła LOP, organizowała w szkole konkursy przyrodnicze.

    Przez wiele lat była wychowawcą, który starał się pokazać młodemu pokoleniu te wartości, które                   w życiu każdego z nas są bardzo ważne: szacunek dla ludzi, przyjaźń, uczciwość. Wychowawcą, który organizował swoim klasom popołudniowe zajęcia i  wycieczki, pokazywał  uroki najbliższej okolicy, uczył obowiązkowości i odpowiedzialności za siebie, za drugiego człowieka i za świat, który nas otacza.  

 Młodzi nauczyciele, którzy dzisiaj mogą się pochwalić kilkunastoletnim stażem pracy, mieli okazję poznać Jasię bliżej wówczas, kiedy była ich opiekunem stażu. Czuwała nad przebiegiem  kariery zawodowej czterech młodszych koleżanek. Przy tym sama dążyła do podnoszenia swoich kompetencji pedagogicznych, uzyskując w roku 2007 tytuł nauczyciela dyplomowanego.

      W ciągu 29 lat pracy Jasia wykonywała swoje obowiązki rzetelnie i sumiennie. Dowodem tego były przyznawane nagrody dyrektora szkoły i wójta Gminy Siekierczyn. Pracę Jasi docenił także poprzedni Dolnośląski Kurator Oświaty, przyznając Jej ocenę wyróżniającą.

      Dla jednych Jasia, dla innych Pani Jasia – osoba życzliwa, miła, pełna energii, zapału, radosna, gotowa nieść pomoc, służąca radą. NASZA KOLEŻANKA Z PRACY.

Emerytura to czas na wypoczynek, realizowanie jeszcze niezrealizowanych planów, spełnianie marzeń. I tego Jasi życzymy na emeryturze.   

„Pożegnania są naprawdę smutne” – zapewne tak powiedziałby Mały Książę, a my przyznalibyśmy mu rację. 

 

Koleżanki i koledzy ze szkoły 

Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 112849 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012